Основни информации
Hi-Tech Corp.
Локација:
с. Орешани 1000 Скопје
Македонија
Географска ширина: 41° 53' 55"
Географска должина: 21° 36' 13"
Ваше CV

Пополнете ги бараните податоци и прикачете Ваше CV со слика. Ќе добиете повратен одговор.

Име:* | Презиме:*
Телефон:*
Е-маил:*
Профил/Струка:*
Прикачи CV:*
Ставете ги сите документи што сакате да ги прикачите во .zip или .rar. Органичувањето е 5 MB.
Порака/Коментар:
 

Hi-Tech Corp ...

Hi-Tech Corp. е производител на електронски печатени плочи (Printed Circuit Boards). Фирмата постои на пазарот од 1981 год., а успешно извезува на европскиот и светскиот пазар од 1989 год. Тековната организација и инсталираната опрема овозможуваат производство на комплексни печатени плочи во најкратки можни рокови (1-5 дена), со што компанијата се вбројува во 3-те најдобри производители на комплексни електронски печатени плочи во Европа...Фирмата е сертифицирана според UL, ISO 9001 и ISO 14001 стандарди, а производството се одвива според IPC стандарди за електронски печатени плочи...