Contacts

Hi-Tech Corp.
:
ul.5, br.10 s.Oresani, Zelenikovo
Macedonia
: 41° 53' 55"
: 21° 36' 13"
: info@hitech.com.mk
Tel: +389 (2) 2785 120
Fax: +389 (2) 2785 147
- 08:00 a.m. to 05:00 p.m.
- 08:00 a.m. to 02:00 p.m.


Tel: +389 (2) 2785 157
Tel: +389 (2) 2785 140
Tel: +389 (2) 2785 141

Fax: +389 (2) 2785 144
Fax: +389 (2) 2785 145

Skype name: ht-customerservice

Tel: +389 (2) 2785 153
Fax: +389 (2) 2785 127
Tel: +389 (2) 2785 137
Fax: +389 (2) 2785 145
:*
: | :
:*
:
:*
Subject:*
*:
 

:*

:*

:*

:*

:*

:*

:*

:*

Hi-Tech Corp ...