Warehouse Associate

Warehouse Associate , Hi-Tech Corporation, Skopje, Republic of Macedonia Аплицирај Позиција: МАГАЦИОНЕР Hi-Tech Corp. е водечки европски производител на електронски штампани плочи. Преку посветенување на нашите над 200 вработени, се посветуваме на технолошката...

Customer Service

Customer Service , Hi-Tech Corporation, Skopje, Republic of Macedonia Аплицирај Позиција: CUSTOMER SERVICE ОПЕРАТОР  Hi-Tech Corp. е водечки европски производител на електронски штампани плочи. Преку посветенување на нашите над 200 вработени, се посветуваме на...

Оператор во производство

Оператор во производство , Hi-Tech Corporation, Skopje, Republic of Macedonia Аплицирај Позиција: ОПЕРАТОР ЗА РАБОТА ВО ПРОИЗВОДСТВО Hi-Tech Corp. е водечки европски производител на електронски штампани плочи. Преку посветенување на нашите над 200 вработени, се...

Electrical Engineers

Electrical Engineers , Hi-Tech Corporation, Skopje, Republic of Macedonia Apply Now Јob Offer: Electrical Engineers for PCB Production Factory Position: Electrical Engineer Location: Hi-Tech Corporation, Skopje, Republic of Macedonia Hi-Tech Corp. is a leading...

Chemical Engineers

Chemical Engineers , Hi-Tech Corporation, Skopje, Republic of Macedonia Apply Now Јob Offer: Chemical Engineers for PCB Production Factory Position: Chemical Engineer Location: Hi-Tech Corporation, Skopje, Republic of Macedonia Hi-Tech Corp. is a leading European...